آقای دکتر حسین باقری

سونوگرافی

مدرک پزشکی عمومی از همدان
مدرک تخصص رادیولوژی از زاهدان

سوابق شغلی
۲ سال کار در تربت جام بیمارستان امیرالمومنین
۳ سال موسسه رادیولوژی و سونوگرافی در شهرستان نکا
۲ سال سابقه کار در مرکز نگین
۱ سال سابقه کار در بیمارستان شفا
۱ سال سابقه کار در مرکز پرتو مازند

ساعات کاری
شنبه                   صبح 9 تا 12:30
یکشنبه                صبح 9 تا 12:30
دوشنبه                صبح 9 تا 12:30
سه شنبه              صبح 9 تا 12:30
چهار شنبه             صبح 9 تا 12:30
حساب کاربری

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.