هورمون

در این بخش با استفاده از دستگاه های پیشرفته و متد های روز دنیا هورمون مختلف بدن (مانند هورمون های تیروئید، رشد، جنسی و …) و تومور مارکرها مور ارزیابی قرار می گیرند. همچنین آزمایشات غربالگری سلامت جنین در دوران بارداری جهت بررسی احتمال خطر ابتلا جنین به ناهنجاری های کروموزومی با استفاده از دستگاه کمی لومینسانس و نرم افزار مورد تائید اداره کل مرجع سلامت انجام می شود.

حساب کاربری

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.